opc_loader

MEER OVER AQUARELPENSELEN

MEER OVER AQUARELPENSELEN

In een eerdere blog zijn we al eens ingegaan op het kiezen van een penseel. In deze blog gaan we wat dieper in op het aquarelpenseel. Allereerst wil ik opmerken dat het kiezen van een penseel, en dus ook een aquarelpenseel, iets heel persoonlijks is. Toch zijn er wel tips te geven waar je op kunt letten. Het gaat dan vooral over de eigenschappen die van belang zijn bij de keuze:

  • Wateropnemend vermogen
  • Flow
  • Puntvorming
  • Veerkracht
  • Vormvastheid

Wateropnemend vermogen
Met wateropnemend vermogen wordt gedoeld op de mate waarin de haarbundel in staat is vloeistof (en dus pigment in die vloeistof) vast te houden. In de regel wil je bij het aquarelleren dat een penseel een hoog wateropnemend vermogen heeft. Heeft een penseel dat niet, dan zal het snel stroef over het papier glijden. Pak je dan meer water, dan wordt de kleur meteen lichter. Of dit echt een probleem is, hangt af van wat je wilt bereiken. Voor een lichte wassing is het helemaal niet erg om door het pakken van extra water de kleur lichter te maken. Ook zullen mensen die het papier heel nat maken (en houden) minder last hebben van een penseel dat weinig water opneemt.

Natuurhaar en dan met name marter-, eekhoorn- of geitenhaar heeft een hoog wateropnemend vermogen. Er worden echter tegenwoordig ook zeer goede imitatie marterharen penselen gemaakt die weinig onderdoen. Een voorbeeld hiervan zijn de imitatie marterharen aquarelpenselen PRECISION van Raphaël.

Flow
Met flow doel ik op de gelijkmatigheid waarmee het penseel de vloeistof weer afgeeft aan het papier. Meestal wil je een zeer gelijkmatige en consistente flow omdat je anders grote kleurverschillen krijgt tussen het eerste stuk van een penseelstreek en het laatste stuk. Dit kan overigens ook een gewenst effect zijn. In de video hieronder is goed te zien wat ik bedoel met een goede flow.

Puntvorming, veerkracht en vormvastheid
Op het eerste gezicht lijkt dit allemaal een beetje over hetzelfde te gaan, maar ik doel echt op verschillende eigenschappen. Met puntvorming doel ik op de mate waarin het penseel een punt vormt als het nat is. Dit is natuurlijk alleen relevant voor ronde penselen en slepers. Deze eigenschap stelt je in staat om zelfs met grotere penselen kleine details te schilderen.

Met veerkracht heb ik het over de snelheid waarmee het penseel weer rechtkomt nadat het gebogen is geweest. De mate van gewenste veerkracht is een erg persoonlijke keuze. Sommige mensen willen juist dat een penseel langzaam terugveert.

En tot slot, met vormvastheid doel ik op de mate waarin de buik (het dikkere deel van de haarbundel als het nat is) bij elkaar blijft als de penseel in bochten geduwd wordt. Als een penseel dit slecht doet, dan ervaar je dat als wegspringende haren die soms voor ongewenste (dunne) lijntjes zorgen. Wat ik bedoel met vormvastheid laten onderstaande video's goed zien.

Terug